معماری
خانه / آموزش درخواست CAQ

آموزش درخواست CAQ

آموزش تصوری گام به گام نحوه درخواست مجوز تحصیل در کبک CAQ 

قبل از درخواست ویزا، دانشجویانی که از دانشگاه‌های استان کبک نامه پذیرش دریافت نموده‌ اند برای تحصیل در این استان نیاز به مجوز تحصیل در کبک CAQ یا  Quebec Acceptance Certificate  دارند.

توجه، برای تحصیل شش ماه یا کمتر نیاز به دریافت این مجوز نیست. برای دیدن فهرست موارد معاف از این مجوز روی دکمه‌ی زیر کلیک نمایید. 

 ثبت درخواست CAQ شامل دو بخش مجزا است. بخش اول به صورت آنلاین، و بخش دوم از طریق پست مدارک انجام می‌شود.

 1- برای ثبت آنلاین درخواست CAQ ابتدا وارد سایت مهاجرت کبک می‌شویم. 

2-2 

 

 2-در این مرحله روی گزینه Fill in a new application که در تصویر زیر با فلش نشان داده شده کلیک نمایید تا وارد صفحه بعدی شوید . 

3-3

 3-در ابتدای صفحه Fill in a new application  فهرستی از مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای درخواست آنلاین CAQ بیان شده است. 

 • اسکن صفحه‌ی اول پاسپورت.
 • اطلاعات کامل تماس دانشگاه شما در کبک.
 • اطلاعات کامل درباره‌ی دوره آموزشی که موفق به اخذ پذیرش در آن گردید، مانند نام دوره، زمان آغاز و پایان، شهریه.
 • توانایی در پرداخت آنلاین هزینه درخواست.

4-4

 4-در میانه صفحه Fill in a new application  فهرستی از مدارک و اطلاعات برای درخواست آنلاین CAQ بیان شده که بعضاً اختیاری و برای همه الزامی  نیستند. 

 • آخرین مجوز تحصیل در کبک CAQ.
 • اطلاعات کامل تماس شخص یا سازمان حامیت کننده مالی.
 • در صورت لزوم معرفی یک نماینده که از طرف وزارت مهاجرت به او اجازه درسترسی به اطلاعات درخواست شما داده شود.

5-5

 5-در انتهای صفحه Fill in a new application برای آغاز فرآیند درخواست مجوز تحصیل در کبک CAQ بر روی  دکمه‌ی  Begin your application کلیک نمایید. 

6-6

 6- مرحله اول، گام اول، پس از وارد کردن نام و نام خانوادگی روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • نام خانوادگی در بدو تولد (الزامی).
 • نام (الزامی).
 • نام خانوادگی بعد از ازدواج (در صورت تغییر)

7-7

 7- مرحله اول، گام دوم، پس از وارد کردن جنسیت و وضعیت تاهل روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

8-8

 8- مرحله اول، گام سوم، پس از وارد کردن اطلاعات زیر روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • تاریخ تولد (الزامی).
 • محل تولد (الزامی).
 •  کشوری که داری تابعیت آن هستید (الزامی).
 • زبان اصلی که با آن صحبت می‌کنید (الزامی).

9-8

 9- مرحله دوم، گام اول، پس از وارد کردن اطلاعات زیر روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • آدرس پستی شامل پلاک، خیابان،شهر و کشور (الزامی).
 • محل اقامت فعلی شما (الزامی).

10-10

 10- مرحله دوم، گام دوم، پس از وارد کردن اطلاعات زیر روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • شماره تلفن‌های تماس (اختیاری).
 • آدرس پست الکترونیکی (الزامی).
 • انتخاب زبان مکاتبات (الزامی).

11-11

 11- مرحله سوم، گام اول، پس از مشخص کردن تعداد همراهان و پر کردن اطلاعات مربوط به آنها روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • شماره تلفن‌های تماس (اختیاری).
 • آدرس پست الکترونیکی (الزامی).
 • انتخاب زبان مکاتبات (الزامی).

13-13

 

 11- مرحله سوم، گام اول، پس از مشخص کردن تعداد همراهان و پر کردن اطلاعات مربوط به آنها روی دکمه‌ی Next کلیک نمایید. 

 • شماره تلفن‌های تماس (اختیاری).
 • آدرس پست الکترونیکی (الزامی).
 • انتخاب زبان مکاتبات (الزامی).

14-14

قالب وردپرس