معماری

روش اول: فرایند آنلاین ثبت سفارش

 1.پیدا کردن مبلغ قابل پرداخت از جدول فوق، در صورت نبودن قیمت سرویس مورد نظر برای دریافت  قیمت و مشاوره با ما تماس بگیرید 


 2. پرداخت مبلغ بصورت آنلاین یا کارت به کارت از قسمت پرداخت
 
3. دریافت رسيد ديجيتالي دوازده رقمی  سفارش یا تهیه تصویر از رسید پرداخت

4.تکمیل فرم حاوی سوال های مورد نیاز برای پرداخت و ضمیمه کردن شماره یا عکس رسید پرداخت روش دوم: فرایند تلگرامی ثبت سفارش


 برای دریافت قیمت، تعیین وقت پرداخت و ثبت تلگرامی سفارش که از طریق برنامه تلگرام صورت می گیرید روی منوی زیر کلید نمایید

قالب وردپرس