معماری

IRR CAN$Application
0 185 =100 + 85 Visitor Visa + Biometric
0235 =150 + 85 Study Permit + Biometric
0 420 =150 + 100 + 170 Study Permit + Visitor Visa + Family Biometric
0575 =150 + 155 + 170 + 100 Study Permit + Work Permit + Family Biometric + Open Work Permit Holder Fee
0240 =155 + 85 Work Permit + Biometric
0425=155 + 100 + 170 Work Permit + Visitor Visa + Family Biometric
0580 =2 × 155 + 170 + 100 Work Permit × 2 + Family Biometric + Open Work Permit Holder Fee
0111Quebec Acceptance Certificate-CAQ
01Application Fee
10000000Fill-in visa forms

روش اول: فرایند آنلاین ثبت سفارش

 1.پیدا کردن مبلغ قابل پرداخت از جدول فوق، در صورت نبودن قیمت سرویس مورد نظر برای دریافت  قیمت و مشاوره با ما تماس بگیرید 


 2. پرداخت مبلغ بصورت آنلاین یا کارت به کارت از قسمت پرداخت
 
3. دریافت رسيد ديجيتالي دوازده رقمی  سفارش یا تهیه تصویر از رسید پرداخت

4.تکمیل فرم حاوی سوال های مورد نیاز برای پرداخت و ضمیمه کردن شماره یا عکس رسید پرداخت روش دوم: فرایند تلگرامی ثبت سفارش


 برای دریافت قیمت، تعیین وقت پرداخت و ثبت تلگرامی سفارش که از طریق برنامه تلگرام صورت می گیرید روی منوی زیر کلید نمایید

قالب وردپرس