معماری
خانه / نتیجه‌ها

نتیجه‌ها

فرایند ثبت نتیجه

این بخش برای جمع آوری نتایج درخواست ویزاهای موقت کانادا تهیه شده است که با توجه به آن افراد متقاضی  ویزا  می‌‌توانند تخمین خوبی برای مدت انتظار ویزا داشته باشند.

 

 • لطفا برای تکمیل این فرم از زبان انگلیسی استفاده کنید.
 • در قسمت Name لطفا نام، نام خانوادگی یا ایدی تلگرام را بنویسید.
 • در قسمت Email آدرس پست الکترونیکی خود را بنویسید، از آن تنها برای ارتباط شرکت با شما در صورت لزوم استفاده خواهد شد و در جدول قرار نخواهد گرفت.
 • در قسمت University دانشگاهی که از آن پذیرش گرفته اید را بنویسید.
 • لطفا در صورت امکان از اسم اختصاری دانشگاه استفاده نمایید.
 • در قسمت Major رشته تحصیلی خود را بیان کنید.
 • در قسمت Submit زمان درخواست ویزا را مشخص کنید.
 • در قسمت Ask زمان درخواست مدارک اضافی از طرف سایت CIC را مشخص کنید و در صورت اسک نشدن آن را خالی بگذارید.
 • در قسمت Updates آپدیت های خود را به صورت روز و ماه به روش زیر بیان کنید.
 • 10Jan, 01Feb, 02May
 •  نحوه نگارش ماه های میلادی به صورت مختصر :
 • Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun 
 • Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
 • در صورت فراموشی آبدیت ها حداقل آخرین آبدیت را  با لیبل  Last بیان کنید.
 • در قسمت Pass Request زمان دریافت ویزا را مشخص کنید.
 • در قسمت Your Massage توضیحات خود را  در صورت لزوم بنویسید، این بخش نزد شرکت باقی می‌ماند و در جدول قرار نخواهد گرفت.
 • در آخر دکمه‌ی submit را برای ارسال اطلاعات کلیک کنید، در اسرع وقت اطلاعات شما در جدول نتایج قرار خواهد گرفت.


Name:

Your Email:

University:

Major:

Submit

Biometric

Ask

Updates

Pass Request

Your Message

قالب وردپرس